अन्य सेवाहरु

  • होल बडी चेकअपे
  • पिसाव गर्भ परिक्षण
  • फार्मेसी
  • विदेश जानका लागि प्रि मेडिकल
  • स्कुल हेल्थ प्रोग्राम
  • विभिन्न खोपहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *