गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरु

  • १.बाथरोग तथा इन्युनोलोजी
  • २.मधुमेह, थाइराईड तथा इन्डोक्रहिनोलोजी
  • ३.हाडजोर्नी तथा नशा रोग
  • ४.प्रसुती तथा स्त्री रोग
  • ५. नाक कान तथा घाँटी रोग
  • ६. बालरोग
  • ७ मुटु रोग
  • ८.छाला तथा यौन रोग
  • ९.सामान्य चिकित्सा तथा पेट रोग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *